Medarebetare

Ledning

Patrik Andersson
VD

E-Post: Patrik@visbybilservice.se

Reservdelar/Butik

Dick Johannesson
Butiks chef

Tele:
E-post: dick@romalvverkstad.se

Charli Öman
Butiks säljare

Tele:
E-post: charli@romalvverkstad.se

Verkstad

Emil Bäckström
Verkmästare
Certifierad kylmedietekniker

Tele direkt: 0498-214978
E-Post: Verkstad@romalvverkstad.se

 

Johnny Mattsson
Tekniker
Metallarbetare
Kontrollant färdskrivare
Kontrollant Dräger alkolås
 

Marcus Pettersson
Tekniker
 

Richard Sink
Tekniker
Metallarbetare
kontrollant färdskrivare

Helené Pettersson
Kundmottagare
Kontrollant Färdskrivare
Släckning av besiktningsanmärkingar

Tele direkt: 0498-213372
E-post: helene@romalvverkstad.se

 

Konny Östman
Tekniker

Sebastian Wigström
Tekniker

E-Post
sebastian@romalvverkstad.se
 

Joakim Palmér
Tekniker